ساندیس خور

هیئتی که در آن دغدغه مبارزه با اسرائیل نباشد؛ ابن زیاد هم سینه می زند!
ساندیس خور

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد...
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت...
ولی بسیار مشتاقم...
که از خاک گلویم سوتکی سازد...
گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش...
تا که پی در پی دم گرم خویش را بر آن بفشارد....
و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد...
تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتشار مطالب و نوشته های مـا با ذکر منبع و ارجاع لینک مجاز است.
mail: amin.davari@chmail.ir

پربازدیدترین ها
shobahat
مدیر تارنما

ساندیس خور

هیئتی که در آن دغدغه مبارزه با اسرائیل نباشد؛ ابن زیاد هم سینه می زند!

متن شایعه

بیست خیانت مهم رضا خان مزدور از خدا بی خبر به ایران:

1. ساختن ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ و اولین ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ایران
2. ابداع ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ در ایران
3. ساخت راه آهن و بسیاری از کارخانه جات
4. ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩن مرزهاى کشور و برقراى ﺍﻣﻨﯿﺖ
5. یک پارچه کردن ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ
6. ساختن یکى از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ هاى ﺟﻬﺎﻥ
7. پایه گذارى صنعت ﺑﯿﻤﻪ در ایران
8. نابود کردن کامل فرقه ﺩﺯﺩﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻧﻪ
9. تاسیس ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
10. تحریم نفتى ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
11. اخراج نیروهاى ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ
12. آزاد کردن ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ابوموسى
13. 104 ﺑﺎﺭ جنگ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ که ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧیرﻭمندى اﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ
14. بهره بردارى ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ و راه اندازى ﺻﻨﻌﺖ در ﺍﯾﺮﺍن
15. جذب سرمایه ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺷﻮ
16. راه اندازى ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ
17. اعطاى ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺯﻧﻬﺎ
18. اعطاى شغل هاى دولتى به زنان مثل مدیر، ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
19. رایگان نمودن ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
20. قرار دادن ﭘﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ 10 ﺍﺭﺯ ﺟﻬﺎنی

پاسخ شایعه

1. مدارس و مکتب خانه ها در ایران قبل از پهلوی، وجود داشته اند !
رضاخان در این مراکز تغییراتی با نام نظام آموزشی نوین اما در واقع جهت‏ بازسازی ایران طبق تصویر غرب ایجاد کرد. این تغییرات وسیله‌ وی برای مذهب‌زدایی یا دنیانگری، برانداختن تعبدگری، ناسیونالیسم، توسعه‌ی آموزشی‏ و سرمایه‌داری دولتی بود.
[ یرواند آبراهیان (تاریخ نگار برجسته ایرانی)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، تهران، نشر مرکز، 1378، ص 127.]
[ جان فورن(نظریه پرداز و جامعه شناس غربی) ، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1382، ص 333.]
* تاسیس اولین دانشگاه ایران ادعای غلطی است چرا که سابقه آموزش عالی در ایران به دانشگاه جندی شاپور و پس از آن به دارالفنون و دانشسرای عالی علوم سیاسی و ... باز میگردد.

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4268

2. دادگستری در دوره پهلوی ابداع نشد. وزارت عدلیه در زمان ناصرالدین شاه تاسیس شد .

http://www.dadfars.ir/Default.aspx?tabid=2511

3. راه آهن در ایران به نام مردم و به کام روسیه و انگلستان و جهت نقل و انتقال سلاح و تجهیزات برای قشون آن دووکشور دشمن و متجاوز به ایران و خارج کردن نفت کشور ساخته شد .
* منطقی ترین مسیر برای راه آهن در ایران، میبایست از تهران شروع شده، از مرکز کشور _استان های اصفهان و فارس _ عبور می کرد و به خلیج فارس ختم می شد اما فارس که از بزرگترین استانها و مرکز جنوب ایران بود تا چند سال پیش هنوز راه آهن نداشت !
پس این طرح برای خدمت به کشور و مردم نبود .

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4096#41537

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/173543

4. بر خلاف نظر نویسنده، رضا خان نه تنها قادر به حفظ تمامیت ارضی ایران نبود، بلکه در قرارداد سعدآباد، بخش هایی از اراضی ایران را در قبال جلب نظر انگلیس به کشور های همسایه واگذار کرد !
برای نمونه می توان واگذاری کل اروند به عراق، منطقه چکاب به افغانستان و مناطق شمال باختری کشور به ترکیه را ذکر کرد.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/288566

5. در تاریخ، اقدامات تجزیه طلبانه ای در دوران رضا شاه، ثبت نشده است. بلکه رضا شاه گاها به بهانه جلوگیری از تجزیه ایران، بعضی از مخالفان حکومت را با اتهام تجزیه طلبی حذف کرده است.

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930314000218

6. در هیچ منبعی به ساخت پالایشگاه، در دوره سلطنت رضاخان اشاره نشده و صرفا ادعای نویسنده می باشد .

7. اولین بیمه در ایران با انگیزه و پیگیری دکتر آقایان (یکی از اعضای اولین هیئت مدیره بیمه ایران و در حقیقت یکی از بانیان تأسیس آن) و آقای داور وزیر مالیه آن زمان ایجاد گردید و ارتباطی با رضاخان نداشت !
رضاخان فاقد قدرت برنامه ریزی کشور و تدابیری این چنین بود .

http://iraninsurance.ir/services/BI/4521

8. بزرگترین ملاک و سرمایه دار ایران در زمان رضا شاه خود او بود ! سرمایه ای که با زور و تهدید از چنگ مردم خارج کرده بود.
کسی که پول تماشای یک نمایش را نداشته چگونه تبدیل به بزرگترین ملاک کشور شد ؟!
* مقابله با راهزنی از اقدامات اولیه هر حکومتی برای استقرار و حفظ حاکمیت خود است . البته این امر به دلیل راههای مواصلاتی و نیروهای مسلحی که رضاخان برای تثبیت حکومت و بستن دهان مخالفان ایجاد کرد ، در دوره او نمود بیشتری یافت .

http://www.yjc.ir/fa/news/4328677

9. شهربانی برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه و به تقلید از سازمان های اروپایی تاسیس شد نه در زمان رضاشاه پهلوی.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258877

10. چیزی به نام تحریم نفتی آمریکا توسط رضاخان وجود ندارد !
در روابط نفتی آن دوره ایران و امریکا تنها کناره‌گیری کمپانی نفت تگزاس از ایران به 2 دلیل زیر به چشم می خورد:
الف) امتیازات بهتری که در سایر نقاط خلیج‌فارس به دست آورده بود .
ب) انگلیسی‌ها حاضر بوند در قبال فسخ قرارداد، کمک‌های مهم‌تری در خلیج‌فارس به آن کمپانی بنمایند .
که خود کمپانی شخصا با ایران اعلام عدم همکاری نمود !

http://vista.ir/article/264680

* ضعف شدید رضاخان در برابر بیگانگان چنان بود که در این باره می توان به ماجرای تسلیم فوری رضاخان در برابر تهدید تحریم نفتی انگلیس اشاره نمود !

http://snn.ir/print/168150

11. طی دوران سلطنت رضاشاه، نیروهای انگلیس در خلیج فارس حضور داشتند و در پایان انگلیس رضاخان را اخراج و تبعید کرد، نه رضا خان انگلیس را !

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702020626

http://www.yjc.ir/fa/news/5040348

12. آزادسازی جزایر سه گانه در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و در قبال جدایی بحرین از ایران و تحت نظر انگلیس صورت گرفت !

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920526001235

13. ادعای 104 مرتبه جنگ با عراق و عدم اطلاع مردم کذب محض است! چگونه است که نه در اسناد و منابع تاریخی ، نه در منابع خود حکومت پهلوی و نه حتی در تاریخ شفاهی و خاطرات مردم ایران در این خصوص اخباری نیست ؟!
به گواهی تاریخ با ورود ارتش متفقین، ارتش پهلوی هیچ مقاومتی نکرده و با حضور شخص رضاشاه در سرباز خانه های دو لشکر تهران، دستور ترخیص همه و بازگشت آنها به خانه هایشان را صادر کرد.
قدرت او و ارتشش تنها در سرکوب مردم غیرمسلح کشورش بود .

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/270574

14. اختلافات آمریکا و شوروی (جنگ سرد) پس از جنگ جهانی دوم و مرگ رضاخان به وجود آمد !

http://aftabnews.ir/vdcfjtdyjw6d00a.igiw.html

* رضاشاه با بودجه‌ دولت، کارخانه تاسیس و پس از رسیدن به سوددهی، به بهای کمتر از قیمت واقعی، به خود یا وابستگان قدرت سیاسی اختصاص می‏ داد.
وابستگی شدید این صنعت به قدرت های خارجی از جمله آلمان، ضربه‌ مهلکی را در زمان جنگ جهان دوم به ایران وارد کرد. زیرا با خروج آلمانی‌ها از ایران، تمام صنایع به آهن‌پاره‌هایی بی‌ارزش تبدیل شدند.

http://www.siasi.porsemani.ir/content/اقدامات-پهلوی؛-خدمت-یا-خیانت؟

15. چیزی به اسم اتحادیه ورشو وجود ندارد !
نزدیک ترین مورد تاریخی، پیمان ورشو است که یک پیمان نظامی بوده است که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۱ و سالها پس از دوره سلطنت رضاشاه برقرار بود و ارتباطی به ایران نیز نداشته است !

http://fa.wikipedia.org/wiki/پیمان_ورشو

16. تاسیس شرکت های ماشین سازی اراک و تبریز سالها پس از مرگ رضاخان و در سال های 1346 و 1348 بوده است !

http://www.msa.ir

http://www.mst.ir/persian/?type=page&page=About-MST,history

17. بانوان قبل از دوران رضاشاه هم طبق قانون حق رای داشتند !
در حقیقت قانون اساسی مشروطه، صراحتی درباره عدم مشارکت زنان نداشت .

http://www.khabaronline.ir/detail/126461/weblog/jafarian

* با دخالت های بیشمار حکومت در انتخابات مجلس که تنها نهادی بود که مردم به ظاهر در آن تاثیر داشتند، عملا حق رای از مردان نیز سلب شده بود چه برسد به بانوان !

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920524000938

18. ورود زنان به مشاغل اجتماعی در راستای برنامه های استعماری رضاخان بود .
دلیل حضور زنان در جامعه ، عادی سازی بی حجابی ، روابط ناسالم میان زن و مرد ، تخریب فرهنگ حاکم و فساد در جامعه مسلمان ایران بود نه خدمت به بانوان !

http://rasekhoon.net/article/show/717214

19. آموزش رایگان قبل از دوره رضاخان و در دوره مشروطیت برای کودکان اجباری شده بود !

http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=1951

20. چیزی به نام ارز جهانی وجود ندارد !
بر طبق اسناد، طی سالیان متمادی از جمله دوره سلطنت رضاخان، ارزش پول ایران رو به کاهش بوده است.
لذا لازمه قرار گرفتن پول ایران جزء ارزهای با ارزش، افزایش ارزش پول ایران یا کاهش ارزش واحد پول سایر کشورهاست؛ که مورد اول حاصل نشده است و در صورت رخ دادن مورد دوم نیز، ارتباطی به رضاخان ندارد!

 http://alef.ir/vdcc04qs42bq0x8.ala2.html?148048

شایعات

نظرات  (۵)

31 Farvardin 94 ، 19:04 میرفندرسکی
پرسش من این است که آیا رضاشاه فقط یک خدمت قابل بیان به این مملکت ارزانی داشته است؟
قدر نعمت جمهوری اسلامی را بدانید ...
یک-اگر قبل از دوره شاه شما رو کار میومدی حتما اجازه ایجاد دبستان و دبیرستان و غیره رو نمیدادید چون تقلید از غرب بود همون مکتب و فلکه کردن بس بود

دو-ناصر شاه عدلیه رو ساخت اما به هیچ وجح درست اجرا نمیشد ولی در دوره پهلوی کار خودش ررا درست انجام میداد اگرم درست انجام نمیداد حداقل واسه قاتل سه جوان 200 هزار تومان نمیبرید!!!!و دیگری را که یک جوان را کشته به برازجان بوشهر حبس نمکرد

سه-راه اهن هر چیزی که بود ساخته شد ولی همین جمهوری اسلامی همین را هم نتوانسته بسازد و شما که از روسیه نفرت داری چرا در راه پیمایی مرگ بر امریکا میگویی پس برادر

چهار-بله درست است ولی در ان زمان اگر با انگلستان جنگ میشدیم امکان تجزیه کل ایران وجود داشت و تمامی قرارداد ها تارخ دار هستند که روی بی عرضه گی حکومت اخوندیسم و انزاوا کشاندن ایران در جهان قدرت بازگرداندن ان را نداریم

پنج_به کتاب سوم تاریخ دبیرستان همین نظام رجوع کنید

شیش-پالایشگاه آبادان را اخوند ساخته است؟

هفت-در دوره پهلوی بیمه تشکیل گرفت و اجازه ان داده شد و اگر ان دوره اخوندیسم بود مطمانا مانند طالبان و داعش اجازه تشکیل ان را نمیداد زیرا تقلید از غرب بود:))
من در متن تاریخ انقلاب بودم شما سواد ندارید همه مردم در انقلاب و جنگ نقش داشته اند شما از رضاشاه و امام چه میدانی الکی سوال وجواب میدی بچه باادب امام که معصوم نبود همه حرف ش مورد تایید توباشد یا من سیاست زمان ایجاب میکرد که امام ره حرفی بزند با حال جور در نییاد
08 Tir 94 ، 16:57 ایمان
منابعت خیلی جالبن.
14 Tir 94 ، 09:24 ایرانی
1.خلع صلاح کردن قوم و قبیله ها
2.مبارزه با جدایی طلبان مثل شیخ خزعل و کوچک خان
3اجباری کردن سربازی که با عث تاسیس ارتش کاملا ایرانی شد که بعدها در دوره پسرش بزرگترین ارتش خاورمیانه بود
4.تاسیس اولین بانک بنام بانک سپه
6.اجازه دادن پست به خانمها، چیزی که الان تاقریبا ممنوع است
7.آوردن اولین هواپیماهای جنگی در خاورمیانه که باعث شد همسایه ها دیگه به فکر تجاوز به ایران نیوفتند
8.سروسامان دادن به مدارس و دادگاههایی که اصلا کارایی نداشتند یعنی تقریبا تاسیس آنها
9.بنام کردن زمینها به اسم کسانی که در آن زمینها کار میکردن
10.درباره راه آهن چیز قابل عرضی ندارم خودتون ببینید!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.